06 27 85 01 69 Grootvenseweg 26 - 5454 GD - Sint Hubert

Category

Interview

Goedkoopste en makkelijkste manier van vroege voeding

Betere diergezondheid, rustige kuikens en een praktische en eenvoudige manier van uitkomst van de vleeskuikens vormen de voordelen van de uitkomst op broedlades in de stal. "Geen diertransport, halvering van de uitval en nauwelijks antibioticagebruik", zegt vleeskuikenhouder Karl-Heinz Schulz.

Techniek levert snelste oplossing voor stikstofreductie

/
Al meer dan een jaar draait het innovatieve luchtbehandelingssysteem bij vermeerderaar Ben Beerens in het Brabantse Hoogeloon. De jaarlijkse reductie van 7.000 kilo stikstof is al voldoende om bijna drieduizend woningen te kunnen bouwen.

De Nederlandse stal is een klimaattechnische uitdaging

/
Het stalklimaat heeft 24/7 invloed op de prestaties van de kippen, "Er is meer oog voor dierenwelzijn en milieu. Wij merken dat het stalklimaat nu een van de belangrijkste factoren is vergeleken met een aantal jaren geleden. Betrek daarom klimaatspecialisten zo vroeg mogelijk in het bouw- of renovatieproces", zegt Puck Hendriks, mede-eigenaar van Scan-Air.

Menswaardige partners cruciaal bij calamiteiten

/ / /
Jacques en Vera Scheepens maakten binnen drie weken een stalbrand en bedrijfsongeval mee. Beide trauma’s hebben een enorme impact. Als ondernemer moet je altijd veerkracht hebben bij een ongeluk, brand of dierziekte. Juist dan is het belangrijk om betrouwbare en menswaardige partners te hebben, is de ervaring van Jacques en Vera Scheepens.

Investeren en optimaliseren van hygiëne levert meer voedselveiligheid en rendement op

/
Martijn en Monique Lamers werken met plezier volgens het HyCare hygiëneconcept. ‘HyCare vraagt een andere manier van werken maar als je weet wat het oplevert en waarvoor je het doet, is het snel normaal’, zegt Martijn Lamers.

Uitkomst in stal levert betere vleeskuikens

Bebroede eieren gaan steeds vaker op transport naar de vleeskuikenstal in plaats van naar de uitkomstkasten in de broederij. Betere productieresultaten, minder voetzoollaesies en beter dierenwelzijn zijn het gevolg van deze nieuwe manier van vleeskuikens houden, constateert vleeskuikenhouder Bart Janssen uit Zuidvelde.